یکشنبه

یکشنبه

93/12/24

گزارش ورزشی چلسی - تاتنهام

00:00

سریال خارجی افسانه خورشید وماه

01:30

فوتبال و سه نقطه

02:25

برنامه شبانگاهی

02:50

سحرگاهان

04:15

قرآن و اذان صبح

04:45

سمت خدا

05:15

سخنرانی خاتمی

06:15

ویتامین 3

06:50

سریال افسانه خورشید وماه

08:25

سلامت باشید

09:15

گلخانه

10:05

فوتبال و سه نقطه

10:40

پله هشتم

10:15

سوره های سرخ

11:45

اذان ظهر

12:10

سمت خدا

13:35

سریال افسانه خورشید و ماه
14:30
گلخانه 15:35
آرامش بهاری 16:30
پخش مستقیم فوتبال چلسی - ساتهمپتون
17:00
گلخانه 19:00
جشن سوخته
20:00
سریال خارجی افسانه خورشید
20:45
سفر بخیر
22:20
پخش مستقیم فوتبال رئال مادرید - لوانته
23:15