یکشنبه

یکشنبه

93/09/02

مستند نباید گریه کنی مادر

00:00

تله فیلم پیمان

00:45

گزارش ورزشی انگلیس-اسلوونی

02:20

برنامه شبانگاهی

03:45

سمت خدا

04:25

قرآن و اذان صبح

05:15

سخنرانی

06:10

ویتامین 3

07:00

ورزش و سلامتی

08:35

سلامت باشید

09:00

رکورد 10:00
یک فنجان چای
10:40
دنیایی دیگر

12:05

بهونه

12:55

سمت خدا

13:40

لباس ایرانی 14:40
تکفیری ها 15:50
استودیو 16:30
پخش مستقیم فوتبال استقلال-پرسپولیس 18:00
تله فیلم آتش زیر خاکستر
20:20
بعضی ها 22:15
پخش مستقیم فوتبال میلان - اینتر 23:10