یکشنبه

 

یکشنبه
94/11/18
هفت 00:00
سریال در حاشیه 02:00
سریال دزد و پلیس 02:45
برنامه شبانگاهی 03:30
سمت خدا 04:00
سحرگاهان 04:55
دعای عهد 06:00
زلال سخن 06:10
هر روز ورزش 06:45
با طراوت 07:05
سریال در حاشیه 08:25
خاطره 3 09:15
امروز (مستند انقلابی) 09:40
سریال دزد و پلیس 10:45
زلال احکام 11:30
سمت خدا 12:30
در میان شقایق ها 13:30
فوتبال برتر 14:00
پخش مستقیم فوتبال ذوب آهن - پرسپولیس 14:30
فوتبال برتر 16:30
پخش مستقیم فوتبال استقلال تهران - استقلال اهواز 17:00
من ایرانی هستم 19:00
من ایرانی ام 20:30
سریال در حاشیه 20:45
صندوق 21:40
اگر من رای بیارم 22:20
اسناد پیروزی 22:45
منطقه آزاد 22:55
خاطره 3 23:15
سی و هفت 23:40