یکشنبه

یکشنبه

93/09/30

پخش مستقیم فوتبال جام باشگاههای جهان

00:00

فیلم روز یلدا شب چله

01:20

سریال ایرانی همه چیز آنجاست

02:50

سریال رخصت

03:40

برنامه شبانگاهی

04:20

سمت خدا

04:40

قرآن و اذان صبح

05:30

سخنرانی

06:10

گزارش ورزشی بایرن مونیخ -بایرلورکوزن

06:50

سریال همه چیز آنجاست

08:35

تله فیلم چراغ

09:30

سخنرانی آقای رفیعی

11:05

در سوگ جانان

12:15

سریال ایرانی همه چیز انجاست
14:40
تله فیلم برگ های پاییزی
14:30
پشت فرات
16:10
اذان مغرب 17:10
احسان ماندگار
17:30
در سوگ جانان 17:50
سخنرانی آقای عالی
19:10
سریال رخصت
19:45
سریال ایرانی همه چیز آنجاست
20:45
تازه های ترافیکی
21:40
بعضی ها
22:15