یکشنبه

یکشنبه

93/12/03

گزارش ورزشی: ولسبورگ -بایرن مونیخ

00:00

سریال خارجی افسانه خورشید وماه

01:30

برنامه شبانگاهی

02:30

سمت خدا

03:45

سحرگاهان

04:30

قرآن و اذان صبح

05:00

چشم انداز

05:30

سخنرانی راشد یزدی

06:00

ویتامین 3

07:45

سریال افسانه خورشید وماه

08:35

سلامت باشید

09:30

پله هشتم

10:20

پخش مستقیم جام جهانی فوتبال سالنی هنرمندان ژاپن- ایران

11:00

اذان ظهر

12:00

بهونه

12:45

سمت خدا

13:35

سریال افسانه خورشید و ماه
14:30
مستند سلاطین وحش
15:45
فداییان عدالت
16:20
خودمونی 17:00
اذان مغرب 18:00
36
19:15
سریال خارجی افسانه خورشید
20:45
دیروز امروز فردا
22:20
فوتبال الچه - رئال مادرید
23:30