یکشنبه

یک شنبه

93/06/30

هفت (زنده)

00:00

گزارش ورزشی منچستر سیتی - لیورپول

02:15

برنامه شبانگاهی

03:45

سمت خدا

04:30

قران و اذان صبح

05:15

بازیهای آسیایی 05:45
ویتامین 3

07:00

ورزش و سلامتی

08:35

نامه های شفاهی

09:05

سلامت باشید

10:00

بازیهای آسیایی 11:00
با اجازه 12:00
زلال احکام 12:40
سمت خدا

13:35

فیلم سینمایی گلوگاه شیطان

14:35

ورزش در خانه 15:50
پرواز کنکوری ها 16:20
بازیهای آسیایی 17:00
رزم آوران 19:35
فیلم سینمایی ضد گلوله 20:30
دریا دلان ما را با خود می برند تا دریا 22:20
شناسنامه 23:00