یکشنبه

 

یکشنبه
94/05/04
فیلم سینمایی هویت بورن 00:00
سریال ایرانی تنهایی لیلا 01:35
برنامه شبانگاهی 02:25
سحرگاهان 03:50
قرآن و اذان صبح 04:20
سمت خدا 04:50
سخنرانی 05:55
با طراوت 06:40
مردم چی میگن 08:10
سریال ایرانی تنهایی لیلا 09:35
سینما پشت پرده 10:55
پله هشتم 11:40
بهونه 12:25
زلال احکام + اذان ظهر 12:45
سمت خدا 13:35
سریال ایرانی تنهایی لیلا 14:30
دنیایی دیگر 15:25
مردم چی میگن 16:00
بیا بریم سفر 17:15
سریال ایرانی زن 17:35
متن،حاشیه 19:05
سینما پشت پرده 20:00
سریال ایرانی تنهایی لیلا 21:00
شب های تابستان 22:35