یکشنبه

یکشنبه

93/07/06

هفت (زنده)

00:15

گزارش ورزشی بایرن مونیخ-منچستر سیتی

02:15

برنامه شبانگاهی

03:45

قران و اذان صبح

04:15

سمت خدا 04:45
بازی های آسیایی 05:35
ویتامین 3

07:00

ورزش و سلامتی

08:35

یادها

09:05

سلامت باشید

10:00

بازیهای آسیایی 11:00
با اجازه 12:15
بهونه 13:00
سمت خدا

13:35

ورزش شروعی دوباره

14:30

بازیهای آسیایی 15:15
پرواز کنکوری 16:25
بازی های آسیایی 17:00
رزم آوران 19:10
فیلم سینمایی فرزند خاک 20:00
روزگار ما 22:20
شناسنامه 23:00