یکشنبه

 

يكشنبه
94/06/08
پخش مستقيم فوتبال بارسونا-مالاگا 00:00
فيلم سينمايي ايستگاه -ايران 89 01:15
سريال ايراني تنهايي ليلا 02:45
مسابقه فرمانده 03:35
سحرگاهان 04:30
قرآن و اذان صبح 05:00
سمت خدا 05:30
سخنرانی 06:35
با طراوت 07:10
سريال ايراني تنهايي ليلا 08:40
امروز 09:30
پله هشتم 11:45
بهونه 12:20
زلال احکام + اذان ظهر 12:45
سمت خدا 13:35
سریال ایرانی تنهایی لیلا 14:30
ارغوان 15:25
مسابقه فرمانده 16:00
بيا بريم سفر 16:50
من رجايي هستم 17:05
سريال ايراني راه در رو 17:45
مردم چي ميگن 19:00
مستند سياسي 20:30
سریال ایرانی تنهایی لیلا 21:00
شب هاي تابستان 22:45