یکشنبه

یک شنبه

93/11/05

پخش مستقیم فوتبال (لاتزیو - میلان )

00:00

سریال ایرانی همه چیز آنجاست

01:15

یادگاری

02:05

مستند وحشی ترین جزیره ها

03:00

برنامه شبانگاهی

03:50

سمت خدا

04:35

قرآن و اذان صبح

05:30

سخنرانی

06:10

ویتامین 3

07:00

سریال همه چیز انجاست

08:35

سلامت باشید

09:35

ورزش و سلامتی

10:30

مستند نوفل لوشاتو

10:55

پله هشتم

11:30

اذان ظهر

12:00

بازار لاله ها (شهید حسن پور)

12:30

بهونه

12:55

سمت خدا

13:40

سریال ایرانی همه چیز انجاست
14:40
مثل باران (ویژه ولادت حضرت عبدالعظیم)
15:40
امام در تبعید
16:15
احسان ماندگار
17:00
پخش مستقیم فوتبال (یوونتوس - کیه وو)
17:30
آسیا 2015
19:30
سریال ایرانی همه چیز آنجاست
20:45
دیروز امروز فردا
22:25
مستند دانوب آمازون اروپا
23:45