چهارشنبه

چهار شنبه

93/06/12

پخش مستقیم فوتبال رئال مادرید -اتلتیکو مادرید

00:00

به روز (تکرار )

01:30

برنامه شبانگاهی

02:00

نقاره زنی

04:45

قران و اذان صبح

05:00

سمت خدا 05:30
سخنرانی مذهبی 06:20
ورزش و سلامتی 06:50
جهانشهریها 07:15
ویتامین 3

08:00

1448

09:35

سلامت باشید

10:00

با اجازه 11:10
قطعه ای از بهشت

12:35

اذان ظهر و نیایش

12:50

سمت خدا

13:30

سریال دردسرهای عظیم

14:45

روزگار ما 15:50
لباس ایرانی 16:25
کنکور آسان است 17:20
پخش مستقیم بسکتبال ایران - مصر 18:00
جهانشهریها 20:05
سریال ایرانی دردسرهای عظیم 21:00
سفر بخیر 22:25
پخش مستقیم فوتبال آلمان آرژانتین (دوستانه) 23:30