چهارشنبه

چهار شنبه

93/12/27

پخش مستقیم فوتبال اتلتیکو مادرید - بایرلورکوزن

00:00

به اضافه فوتبال

01:10

فوتبال و سه نقطه

01:45

برنامه شبانگاهی

02:20

سحرگاهان

04:00

قرآن و اذان صبح

04:30

سمت خدا

05:00

سوره های سرخ

05:50

سخنرانی عالی

06:15

ویتامین 3

06:50

مستند مکانهای رام نشدنی

08:25

سلامت باشید

09:15

گلخانه

10:10

فوتبال و سه نقطه

10:50

پله هشتم

11:30

زلال احکام

12:00

اذان ظهر

12:10

سوره های سرخ

12:30

سمت خدا

13:35

نوروز در تاجیکستان

14:30

گلخانه 15:00
پخش مستقیم والیبال 15:50
آرامش بهاری
17:35
پخش مستقیم فوتبال نفت تهران - الشباب عربستان
18:00
گلخانه
20:00
پخش مستقیم فوتبال الاهلی عربستان - تراکتور سازی تبریز
20:50
به اضافه فوتبال
23:00
پخش مستقیم فوتبال بارسلونا - منچستر سیتی 23:15