چهارشنبه

چهارشنبه

93/12/06

گزارش ورزشی:منچستر سیتی :بارسلونا

00:00

به اضافه فوتبال

01:20

سریال خارجی افسانه خورشید وماه

01:40

برنامه شبانگاهی

02:30

سمت خدا

03:45

سحرگاهان

04:30

قرآن و اذان صبح

05:00

چشم انداز

05:30

سخنرانی عالی

06:15

ویتامین 3

07:45

سریال افسانه خورشید وماه

08:35

سلامت باشید

09:30

مستند مکانهای رام نشدنی

10:20

پله هشتم

11:00

اذان ظهر

12:00

بهونه

12:45

سمت خدا

13:35

سریال افسانه خورشید و ماه
14:30
انسوی سینما 15:30
فانوس جنوب
16:00
پخش مستقیم فوتبال نصف کارشی ازبکستان - تراکتورسازی
16:15
اذان مغرب 18:00
حلقه
19:10
انسوی سینما 19:45
سریال خارجی افسانه خورشید
20:45
سفر بخیر
22:20
پخش مستقیم فوتبال آرسنال - موناکو 23:20