چهارشنبه

 

چهارشنبه
94/11/14
هفت 00:00
سریال در حاشیه 01:35
سریال دزد و پلیس 02:20
توپ و تور (والیبال) شهرداری تبریز - جواهری گنبد 03:05
سمت خدا 04:15
سحرگاهان 04:55
دعای عهد 06:00
زلال سخن 06:10
هر روز ورزش 06:45
با طراوت 07:05
سریال در حاشیه 08:25
مستند انقلابی 09:15
سریال دزد و پلیس 10:00
پخش مستقیم فینال مسابقات تنیس روی میز 10:40
زلال احکام 11:30
صندوق 12:30
بهونه 12:55
سمت خدا 13:30
سریال در حاشیه 14:30
ورزش گاه - پخش مستقیم والیبال پیکان تهران - متین ورامین 15:30
عمق میدان 17:00
در میان شقایق ها 18:00
من ایرانی هستم 19:05
اگر من رای بیارم 20:20
من ایرانی ام 20:30
سریال در حاشیه 20:45
صندوق 21:40
سفر بخیر 22:15
مستند پرده آخر 23:00
سی و هفت 23:40