چهارشنبه

چهارشنبه

93/08/07

مستند وحشی ترین جزیره ها

00:00

تله فیلم روبه آسمان

00:25

سریال خارجی گروه تجسس

02:00

گزارش ورزشی لهستان-آلمان

03:00

قران و اذان صبح

04:45

سمت خدا 05:15
سخنرانی 06:25
ویتامین 3

07:00

ورزش و سلامتی

08:45

سلامت باشید

09:10

نامه های شفاهی
10:15
با اجازه 10:50
سخنرانی

12:10

بهونه

12:50

سمت خدا

13:40

سریال خارجی گروه تجسس

14:50

تازه نفس
15:45
کنکور آسان است
16:40
مشارکتی اوقاف
17:50
سخنرانی 19:35
مستند توتیا 20:10
سریال خارجی گروه تجسس 20:45
سفر بخیر
22:15
پخش مستقیم فوتبال هامبورگ-بایرن مونیخ
23:00