چهارشنبه

 

چهار شنبه
94/05/14
فیلم سینمایی آدمکش 00:00
سریال ایرانی تنهایی لیلا 01:40
برنامه شبانگاهی 02:30
سحرگاهان 04:00
قرآن و اذان صبح 04:30
سمت خدا 05:00
سخنرانی 06:05
با طراوت 07:00
سریال ایرانی تنهایی لیلا 08:15
امروز 09:30
پله هشتم 11:40
بهونه 12:25
زلال احکام + اذان ظهر 12:45
سمت خدا 13:35
سریال ایرانی تنهایی لیلا 14:30
موج عشق 15:25
مردم چی میگن 16:00
مستند مرگ آفرینان 15:20
مردم چی میگن 16:05
بیا بریم سفر 17:15
سریال ایرانی زن بابا 17:40

سینما پشت پرده

19:20
سریال ایرانی تنهایی لیلا 21:05
سفر بخیر 22:20
شب های تابستان 23:05