چهارشنبه

 

چهار شنبه
94/06/11
فيلم سينمايي تبديل شوندگان 00:00
سريال ايراني تنهايي ليلا 01:50
مسابقه فرمانده 02:40
مستند زندگي اسرار آميز پرندگان 03:35
برنامه شبانگاهي 04:05
سحرگاهان 04:30
قرآن و اذان صبح 05:00
سمت خدا 05:30
سخنرانی 06:35
با طراوت 07:10
سريال ايراني تنهايي ليلا 08:40
امروز 09:30
پله هشتم 11:45
بهونه 12:20
زلال احکام + اذان ظهر 12:45
سمت خدا 13:35
سریال ایرانی تنهایی لیلا 14:30
ارغوان 15:25
مسابقه فرمانده 16:00
مستند زندگي اسرار آميز 17:10
سريال ايراني راه در رو 17:45
مردم چي ميگن 19:00
سریال ایرانی تنهایی لیلا 21:00
سفر بخير 22:30
مستند اجتماعي اعتياد 23:15